Skånesund förvärvar fastigheten Kvartsen 7 i Lund

Skånesund har förvärvat fastigheten Kvartsen 7 i Lund av MA System AB via bolagsöverlåtelse. Tillträde har skett per den 1:a september 2017.